Voor wie

Kinderen, ouders en/of verzorgers
In overleg met zowel ouder als kind stellen wij doelen op om te pogen problemen en/of probleemgedrag binnen families te verminderen en waar mogelijk op te lossen.

Basisscholen
Basisscholen kunnen bij ons terecht om de preventieve interventie ‘Tussen twee culturen’ af te nemen. Deze heeft als doel het aantal depressieve en suïcidale jeugdigen te reduceren. Het basisonderwijs is hier de belangrijkste schakel omdat depressies bij kinderen vaak starten bij de overgang van het basis- naar voorgezet onderwijs. Voorkomen is beter dan genezen!

Individuele cliënten
Individuen kunnen bij ons terecht voor psychosociale hulpverlening maar ook voor kortdurende trainingen om jezelf te ontwikkelen zoals weerbaarheids- en assertiviteitstraining. Om de kern van een probleem te achterhalen gaan wij terug naar het verleden. Hierbij wordt extra aandacht aan culturele normen, waarden en tradities geschonken.

Samenwerkingspartners
Wij staan open voor partners die gezamenlijk doelen willen bereiken. Organisaties kunnen ons inhuren om lezingen, voorlichtingen en/of trainingen te verzorgen voor verschillende doelgroepen.

Maatschappelijk betrokken instanties
Bedrijven, instellingen en organisaties die zich maatschappelijk betrokken voelen, kunnen ons helpen onze doelen te bereiken door lezingen af te nemen. Zo vergroten wij samen de bekendheid van de sociaal maatschappelijke problemen.


Wij verrichten ons werk met extra aandacht voor cultuur om bruggen te bouwen tussen culturen en generaties. Neem contact met ons op voor meer informatie.