Diensten

Familie Therapie
De thuissituatie, onderlinge relaties en wijze van communiceren, zijn leidend tijdens onze Familie Therapie. In overleg stellen wij doelen om te pogen problemen en/of probleemgedrag op te lossen. Uiteraard met extra aandacht voor cultuur om bruggen te bouwen tussen generaties.

Lezingen depressie- en suïcidepreventie
Gedurende een lezing geven wij onze werkwijze en visie weer met betrekking tot depressie- en suïcidepreventie. In samenspraak met de opdrachtgever focussen wij op specifieke culturele achtergronden.

Voorlichting ‘Mixed Signals’
Middels deze bijeenkomst leren jongeren zelfzelf kennen op gebied van communicatie. Zij leren hoe zij zowel binnen als buitenshuis om hulp kunnen vragen. Daarnaast krijgen zij handvaten om de communicatie met derden te verbeteren in het kader van een hulpvraag.

Training ‘Matters of Expression’
Om leren gaan met gevoelens door deze te kennen, herkennen en uiten. Deze vorm van depressiepreventie zorgt dat kinderen weten wat zij nodig hebben en hoe zij om hulp kunnen vragen.

Project ‘Tussen twee culturen’
Preventieve interventie voor het basisonderwijs om het aantal depressieve en suïcidale jeugdigen te reduceren.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.