Mixed Signals

De voorlichtingsbijeenkomst ‘Mixed Signals’ reduceert het aantal depressieve en suïcidale jeugdigen in Nederland. Dit zorgt voor minder kosten in de psychologie, psychiatrie en suïcide nazorg.

De voorlichting kent twee vormen omdat wij het belangrijk vinden maatwerk te bieden. De een is ontwikkelt voor jeugdigen tussen de tien en veertien jaar en de ander voor jeugdigen tussen de veertien en achttien jaar. Onderscheidend is de specifieke interculturele werkwijze. Door onze onderzoeken naar verschillende culturen en achtergronden maken wij niet alleen onderscheid tussen de westerse en niet-westerse achtergrond maar bieden wij maatwerk voor elke deelnemer.

Een korte behandeling van onderstaande onderwerpen geeft de jongeren zicht op de wijze waarop zij zelf communiceren en zichzelf uiten.

•     Gevoelens kennen              •     Hulp vragen binnenshuis           •     Miscommunicatie
•     Gevoelens herkennen        •     Hulp vragen buitenshuis            •     Non-verbale communicatie
•     Gevoelens uiten                  •     Verbale communicatie