Conferentie ‘Zelfdoding onder jongeren’

Op zondag 12 oktober 2014 organiseerde Het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) in samenwerking met stichting Grani en stichting Landelijke Organisatie Surinaamse Vrouwen (LOSV) een bijeenkomst met het thema:

Zelfdoding onder Surinaamse jongeren: “Oorzaken en preventiemogelijkheden”.

Wij spraken tijdens deze bijeenkomst in trefcentrum Wi Masanga, te Rotterdam, over de preventiemogelijkheden met betrekking tot depressie en suïcide bij Surinaamse jongeren in Nederland.