GOPIO Youth Event ‘Opgroeien in twee culturen’

GOPIO (Global Organization of People of Indian Origin) is het grootste internationale netwerk voor de Indiase diaspora. GOPIO Youth zet zich in om bewustzijn te creëren rond de situatie van Indiase jongeren wereldwijd. Op 28 maart 2015 realiseerden GOPIO Youth het evenement ‘Opgroeien in twee culturen’. Dewi Ramdaras nam de organisatie op zich en voerde dit met passie en grote motivatie uit.

Verschillende onderwerpen (cultuur, opvoeding, suïcidepreventie, studiekeuze, ambities en eer en vrijheid) werden aangekaart en het publiek werd uitgenodigd actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat.

Wij waren vereerd de lezing over opoeding en suïcidepreventie te verzorgen!!