Gemeente Rotterdam

Mei 2017 startte Mixed Matters een samenwerking met Gemeente Rotterdam voor de campagne ‘Vrijheden en het onderwijs’. Huwelijksdwang en achterlating zijn schadelijke traditionele praktijken, zoals vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking. Ze komen voort uit orthodoxe of conservatieve tradities en strikte opvattingen over seksualiteit en man/vrouwrollen. Om het gesprek aan te gaan met jongeren over deze belangrijke onderwerpen biedt de gemeente Rotterdam diverse activiteiten aan die op school georganiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld een theatervoorstelling en achteraf een interactief gesprek met de klas(sen).

De kick-off van de campagne vond plaats van 12 tot en met 16 juni 2017 op diverse locaties in Rotterdam. Gedurende deze week verzorgde Mixed Matters begeleiding en nazorg op gebied van communicatie rondom onderwerpen in het kader van schadelijke traditionele praktijken. Dit doet zij gedurende de campagne voor en met studenten, docenten en experts.

Deze activiteiten kunnen door alle Rotterdamse scholen (vmbo, havo/vwo, mbo en hbo) worden ingepland voor het schooljaar 2017-2018. Klik hier voor meer informatie.