Tag archieven: coaching

Depressie en suïcidepreventie voor jeugdigen in Nederland

Naast de reguliere hulpverlening richten wij ons op preventie van depressie en suïcide onder jeugdigen in Nederland. Momenteel zijn er ongeveer 35.000 jongeren tussen de dertien en achttien jaar depressief. Twee op de zes jongeren leven met zelfmoordplannen (CBS, 2013). Uiteraard hebben wij het hier alleen nog over het aantal geregistreerde depressieve en/of suïcidale jongeren.

Om een preventieve aanpak te ontwikkelen keken wij naar oorzaken van depressie en suïcidale gedachten. Uit onderzoek blijkt dat het veelal kinderen betreft die in gesloten culturen opgroeien. De jongeren missen vaardigheden om zich te kunnen uiten en om hulp te vragen waar nodig. De toename van somberheid, depressie en (pogingen tot) suïcide was voor ons een reden om dit project te ontwikkelen. Onderstaand onze doelen voor het jaar 2015.

•      Maatschappelijke bewustwording creëren via social media
•      Lezingen geven over zelfdoding onder jongeren en het leven tussen twee culturen
•      Training Mixed Signals (jongeren tussen de tien en achttien jaar)
•      Interventie Tussen Twee Culturen voor basisscholen (groepen zeven en acht)